SIROVINE ZA SOFT

Sirovine za SOFT sladoled PRITCHITTS

Comelle ice-cream powder baza za soft sladoled je visoko-kvalitetna sirovina u praškastom stanju koja se rastvara u vodi. Ona je UHT tretirana (termički obrađena, te ne zahteva prethodnu pasterizaciju) što znatno olakšava upotrebu. Ne zahteva posebne uslove skladištenja i dugotrajna je (18 meseci). Proizvodjač je Irska kompanija Pritchitt’s (posluje u sastavu velikog holdinga Lakeland Diary Sales).
Comelle Ice-Cream powder je zastupljen u mnogim renomiranim prehranbenim i trgovinskim lancima u svetu, tako se npr. koristi u najvećem broju McDonald’s i Ikea objekata u Evropi.
 

Detaljnije…

© 2017 IceCom doo | Powered by konceptMB
VRH
Pratite nas: