Ikon

IKON izložbena vitrina je tehnološki objekat velike složenosti. Napravljena je da naglasi koncept i da pomeri granice potencijala postojećih tehnologija. Izrađena od transparentnog i otpornog zakrivljenog stakla sa veoma čvrstim radijusom.

IKON je zanimljiva integracija tehnoloških dostignuća i industrijskog dizajna, projekat u kome ostavljate prostor za performanse i privlačnost prikazanih proizvoda.

© 2017 IceCom doo | Powered by konceptMB
VRH
Pratite nas: